Minh Thông

Mã số cửa hàng 999
C11 Cao ốc A, Nguyễn Kim, p7, q10

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

  • Mắt đọc Samsung DL6 / China DV34

   Giá (VND): 110,000

   Số lượng:

   #1
  • Mắt đọc Sanyo HD850 / China SF-HD850

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #2
  • Board hình DVD-MP4 WLD8202RD_5R2 / China WLD8202RD-5R2

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #3
  • Board hình DVD-MP4 WLD909U_8R / China WLD909U_8R

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #4
  • Board nguồn DVD-MP4 ZhanXin-EVD-09 / Taiwan ZhanXin-EVD-09

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   #5
  • Board nguồn Suder / China Suder

   Giá (VND): 35,000

   Số lượng:

   #6
  • Motor dù RF-300FA-12350 / China RF-300FA-12350

   Giá (VND): 8,000

   Số lượng:

   #7
  • Board hình DVD-MP4 AKC8202L-2E / China AKC8202L-2E

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #8
  • Board hình DVD-MP4 AL1389L-2CL / China AL1389L-2CL

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #9
  • Board hình DVD-MP4 AL909R-2B / China AL909R-2B

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #10
  • Mắt đọc Samsung DL6

   Giá (VND): 110,000

   Số lượng:

   #679
  • Mắt đọc Sanyo HD850

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #680
  • Board hình DVD-MP4 WLD8202RD_5R2

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #681
  • Board hình DVD-MP4 WLD909U_8R

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #682
  • Board nguồn DVD-MP4 ZhanXin-EVD-09

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   #683
  • Board nguồn Suder

   Giá (VND): 35,000

   Số lượng:

   #684
  • Motor dù RF-300FA-12350

   Giá (VND): 8,000

   Số lượng:

   #685
  • Board hình DVD-MP4 AKC8202L-2E

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #686
  • Board hình DVD-MP4 AL1389L-2CL

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #687
  • Board hình DVD-MP4 AL909R-2B

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #688

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Phạm Quốc Huy

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0909 002 239
  
  

E-mail
cuahang999@ntom.vn

Trang Web
ntom.vn/MinhThong
ntom.vn/cuahang999