Hoàng Hải

Mã số cửa hàng 979
D7, Cao ốc A Nguyễn Kim, P7, Q10, TP.HCM

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Bùi Văn Hải

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0908 227 801
  
  

E-mail
cuahang979@ntom.vn

Trang Web
ntom.vn/HoangHai
ntom.vn/cuahang979