Ý Tâm

Mã số cửa hàng 779
B27, Cao ốc A, Nguyễn Kim, P7, Q10, TP.HCM

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

  • Remote TV LCD Panasonic RM-D630A / China RM-D630A

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #1
  • Remote TV LCD Toshiba RM-805B / China RM-805B

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #2
  • Remote TV LCD Samsung Huayu RM-L1015 / Huayu RM-L1015

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #3
  • Remote TV LCD Toshiba RM-L1028 / China RM-L1028

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #4
  • Remote TV LCD LG Huayu RM-D757 / Huayu RM-D757

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #5
  • Remote TV LCD Panasonic Huayu RM-D920+ / Huayu RM-D920+

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #6
  • Remote TV LCD Sanyo

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #7
  • Chì Asahi 0.8mm

   Giá (VND): 290,000

   Số lượng:

   #8
  • Chì Rosachi 0.8mm

   Giá (VND): 36,000

   Số lượng:

   #9
  • Chì Pengfa 0.8mm

   Giá (VND): 115,000

   Số lượng:

   #10
  • Chì Sunchi 0.5mm

   Giá (VND): 125,000

   Số lượng:

   #11
  • Chì Vinachi 1.1mm

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   #12
  • Chì Á Châu 0.8 - 1.1mm

   Giá (VND): 35,000

   Số lượng:

   #13
  • Chì Á Châu 0.6 - 1.1mm

   Giá (VND): 110,000

   Số lượng:

   #14
  • Chì Á Châu 0.6 - 1.1mm

   Giá (VND): 80,000

   Số lượng:

   #15
  • DVD karaoke 6 số California Vol.20

   Giá (VND): 70,000

   Số lượng:

   #16
  • DVD karaoke 6 số Midi Karaoke Vol.51A

   Giá (VND): 80,000

   Số lượng:

   #17
  • DVD karaoke 6 số Arirang Vol.51

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #18
  • Nguồn chảo Suder / Suder GPS-18W-AC Rev 1.2

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   #19
  • Nguồn DVD Suder

   Giá (VND): 35,000

   Số lượng:

   #20
  • Nguồn chảo KTS Vinasat.K+

   Giá (VND): 35,000

   Số lượng:

   #21
  • Máy tụng kinh A di đà Lan-Nhung

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   #22
  • Máy tụng kinh niệm phật 6 / Viet Nam QA-118

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   #23
  • Máy tụng kinh niệm phật 8 / Viet Nam QA-203

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #24
  • Mắt DVD DVM-520 / DVM-520

   Giá (VND): 120,000

   Số lượng:

   #25
  • Mắt DVD 850 / 850

   Giá (VND): 95,000

   Số lượng:

   #26
  • Mắt DVD Sony 313 / 313

   Giá (VND): 80,000

   Số lượng:

   #27
  • Mắt DVD DL6 / DL6

   Giá (VND): 80,000

   Số lượng:

   #28
  • Mắt DVD I5XP / I5XP

   Giá (VND): 125,000

   Số lượng:

   #29
  • Mắt DVD PS68 / PS68

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #30
  • Đảo điện DC12V-AC220V

   Giá (VND): 16,000

   Số lượng:

   #31
  • Đảo điện DC12V-AC220V Song Mã / Viet Nam CV123

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   #32
  • Đảo điện DC12V-AC220V NH

   Giá (VND): 25,000

   Số lượng:

   #33
  • Đảo điện DC12V-AC220V màu trắng

   Giá (VND): 30,000

   Số lượng:

   #34
  • Đảo điện ICSACVH 100W

   Giá (VND): 105,000

   Số lượng:

   #35
  • Biến thế sạc bình điện tử ICSACVH

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #36
  • Đảo điện ICSACVH 300W

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #37
  • Flyback FBT BSC25-Z601F / FBT BSC25-Z601F

   Giá (VND): 45,000

   Số lượng:

   #38
  • Flyback FBT BSC25-Z1003A / FBT BSC25-Z1003A

   Giá (VND): 45,000

   Số lượng:

   #39
  • Flyback Qizhao 6174V-6006V / Qizhao 6174V-6006V

   Giá (VND): 75,000

   Số lượng:

   #40
  • Board đọc thẻ mp3

   Giá (VND): 55,000

   Số lượng:

   #41
  • Board đọc thẻ mp4

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   #42
  • Board đọc thẻ mp5

   Giá (VND): 220,000

   Số lượng:

   #43
  • Chia A/V 9 đầu

   Giá (VND): 22,000

   Số lượng:

   #44
  • Chia A/V 6 đầu

   Giá (VND): 18,000

   Số lượng:

   #45

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Lý Ý Tâm

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0938 271 939
   3957 2028
  

E-mail
cuahang779@ntom.vn

Trang Web
ntom.vn/YTam
ntom.vn/cuahang779