Nguyễn Kim

Mã số cửa hàng 156
56 Nguyễn Kim, ward 6, Q.10

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

  • Đèn Led 220v 5w

   Giá (VND): 42,000

   Số lượng:

   #1
  • Chuông Cửa

   Giá (VND): 195,000

   Số lượng:

   #2
  • Chuông Cửa Đôi / Consta NS-9688Ca

   Giá (VND): 155,000

   Số lượng:

   #3
  • Chuông Cửa / HD H-514(AC)-B

   Giá (VND): 195,000

   Số lượng:

   #4
  • Chuông Cửa / Consta NS-9688Cb

   Giá (VND): 105,000

   Số lượng:

   #5
  • Đèn Bàn Ip Cảm Ứng / YueGuang YG-780

   Giá (VND): 120,000

   Số lượng:

   #6
  • Đèn Bàn / Mickey YG-760

   Giá (VND): 95,000

   Số lượng:

   #7
  • Đèn Bàn Hello Kitty / YueGuang HJ-2334

   Giá (VND): 94,000

   Số lượng:

   #8
  • Đèn Bàn Con Voi / YueGuang NO2331

   Giá (VND): 94,000

   Số lượng:

   #9
  • Đèn Ngủ Cảm Ứng

   Giá (VND): 20,000

   Số lượng:

   #10
  • Đèn Ngủ Cảm Ứng

   Giá (VND): 22,000

   Số lượng:

   #11
  • Đèn Ngủ Cảm Ứng

   Giá (VND): 20,000

   Số lượng:

   #12
  • Đèn Ngủ Hello Kitty

   Giá (VND): 14,000

   Số lượng:

   #13
  • Đèn Ngủ Nấm / 56NguyenKim YD-1116

   Giá (VND): 16,000

   Số lượng:

   #14
  • Đèn Ngủ Bắt Muỗi / HongJian TD-219

   Giá (VND): 31,000

   Số lượng:

   #15
  • Đèn Pin Sạc Đeo Đầu / Model TD-8032

   Giá (VND): 135,000

   Số lượng:

   #16
  • Đèn Pin Sạc Đeo Đầu / Model YG-207

   Giá (VND): 70,000

   Số lượng:

   #17
  • Đèn Pin Sạc Đeo Đầu / Jingke YG-210

   Giá (VND): 215,000

   Số lượng:

   #18
  • Đèn Pin / YueGuang YG-2110

   Giá (VND): 55,000

   Số lượng:

   #19
  • Đèn Pin / YueGuang TD-1068

   Giá (VND): 65,000

   Số lượng:

   #20
  • Đèn Pin / YueGuang MW-588

   Giá (VND): 65,000

   Số lượng:

   #21
  • Đèn Pin / Mickey MW-7988-1

   Giá (VND): 45,000

   Số lượng:

   #22
  • Đèn Pin

   Giá (VND): 55,000

   Số lượng:

   #23
  • Đèn Pin / MingWang YW-557

   Giá (VND): 55,000

   Số lượng:

   #24
  • Đèn Pin

   Giá (VND): 45,000

   Số lượng:

   #25
  • Đèn Pin 3 Led âm trần

   Giá (VND): 78,000

   Số lượng:

   #26
  • Đèn Pin 7 Led âm trần

   Giá (VND): 130,000

   Số lượng:

   #27
  • Đèn Pin 5 Led âm trần

   Giá (VND): 120,000

   Số lượng:

   #28
  • Đèn Led Bảng 56x30 1m

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   #29
  • Đèn Led Bảng 70x20 1m

   Giá (VND): 60,000

   Số lượng:

   #30
  • Đèn Led Bảng 50x50 1m

   Giá (VND): 65,000

   Số lượng:

   #31
  • Đèn Led bóng 6 tấc

   Giá (VND): 120,000

   Số lượng:

   #32
  • Đèn Led bóng 1m2

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   #33
  • Đèn chữ U (3U) / HD TD-488

   Giá (VND): 46,000

   Số lượng:

   #34
  • Đèn Chữ U (4U)

   Giá (VND): 64,000

   Số lượng:

   #35
  • Đèn Sạc 112LED

   Giá (VND): 295,000

   Số lượng:

   #36
  • Led 5mm 1000con

   Giá (VND): 270,000

   Số lượng:

   #37
  • Led 5mm đi sẵn dây

   Giá (VND): 5,000

   Số lượng:

   #38
  • Led 8mm

   Giá (VND): 2,000

   Số lượng:

   #39
  • Dây Led 263(1/2KG)

   Giá (VND): 115,000

   Số lượng:

   #40
  • Dây Led 5050(5m-300Led)

   Giá (VND): 330,000

   Số lượng:

   #41
  • Led 15 bóng 5050 / 56NguyenKim B0812

   Giá (VND): 8,000

   Số lượng:

   #42
  • Led 4bóng 5050 / 56NguyenKim CD-L6A

   Giá (VND): 9,000

   Số lượng:

   #43
  • DownLight kính đục 9w / 56NguyenKim DT-1001

   Giá (VND): 162,000

   Số lượng:

   #44
  • DownLight kính đục 6w / 56NguyenKim DT-PL1801

   Giá (VND): 156,000

   Số lượng:

   #45
  • DownLight kính đục 12w / 56NguyenKim IP66

   Giá (VND): 210,000

   Số lượng:

   #46
  • DownLight kính đục 18w

   Giá (VND): 280,000

   Số lượng:

   #47
  • Đèn Led Pha 10W / HD IP66

   Giá (VND): 160,000

   Số lượng:

   #48
  • Đèn Led Pha 20W / HD Tp 65

   Giá (VND): 230,000

   Số lượng:

   #49
  • Đèn Led Pha 30W

   Giá (VND): 338,000

   Số lượng:

   #50
  • Đèn Led Pha Nhiều bóng 30w

   Giá (VND): 325,000

   Số lượng:

   #51
  • Đuôi đèn bóng 12 bàn thờ

   Giá (VND): 1,500

   Số lượng:

   #52
  • Đuôi đèn bóng 27 xoáy

   Giá (VND): 5,000

   Số lượng:

   #53
  • Đuôi đèn bóng 27 xéo-xoáy

   Giá (VND): 6,000

   Số lượng:

   #54
  • Đuôi đèn bóng 27 ghim

   Giá (VND): 9,000

   Số lượng:

   #55
  • Đuôi đèn bóng 27 ghim

   Giá (VND): 9,000

   Số lượng:

   #56
  • Phần mềm diệt Virut Kaspersky / 61NguyenKim G-20

   Giá (VND): 230,000

   Số lượng:

   #57
  • Đèn Led 220v 7w / 62NguyenKim LF-803

   Giá (VND): 130,000

   Số lượng:

   #58
  • Loa / HD NS-9688C

   Giá (VND): 56,000

   Số lượng:

   #59
  • Loa / Ruizu RZ-380

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   #60
  • Loa

   Giá (VND): 105,000

   Số lượng:

   #61
  • Chuột dây rút

   Giá (VND): 90,000

   Số lượng:

   #62
  • Chuột dây rút

   Giá (VND): 70,000

   Số lượng:

   #63
  • Chuột không dây

   Giá (VND): 70,000

   Số lượng:

   #64
  • Chuột không dây / Labtec RP082PA

   Giá (VND): 70,000

   Số lượng:

   #65
  • Chuột không dây / Mitsumi DLM-312

   Giá (VND): 50,000

   Số lượng:

   #66
  • Chuột

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   #67
  • Chuột không dây

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #68
  • Chuột Gaming

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   #69
  • Chuột không dây

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #70
  • Đèn Led 220v 3w

   Giá (VND): 210,000

   Số lượng:

   #71

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Đặng Thị hồng Loan

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0949733935
  
  

E-mail
cuahang156@ntom.vn
hongloan.dang@gmail.com

Trang Web
ntom.vn/NguyenKim
ntom.vn/cuahang156