Kiều Quang Dũng

Mã số cửa hàng 153
B5, Cao ốc A, Nguyễn Kim, P7, Q10, TP.HCM

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Kiều Quang Dũng
Nguyễn Phi Yến

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0908 442 324
   0908 536 681
  

E-mail
cuahang153@ntom.vn
nguyen.phiyen@yahoo.com

Trang Web
ntom.vn/KieuQuangDung
ntom.vn/cuahang153