Thái Trung

Mã số cửa hàng 136
C35, A Nguyen Kim Building

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

  • Jack XLR viền xanh lò xo (cái)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #1
  • Jack XLR lò xo (cái)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #2
  • Jack XLR có khóa (cái)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #3
  • Jack XLR sọc xám (cái)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #4
  • Jack 6.35mm nhiều loại

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #5
  • Jack cắm A/V MONSTER

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #6
  • Jack cắm A/V component GOLDSNAKE

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #7
  • Jack cắm A/V Nakamichi

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #8
  • Jack cắm 3.5mm Liton USA

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #9
  • Jack bắp chuối GOLDSNAKE

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #10
  • Jack cắm A/V vàng có lò xo

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #11
  • Jack cắm A/V nhựa

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #12
  • Jack cắm anten nhiều loại

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #13
  • Dây A/V 3.5mm ra 2 bông sen

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #14
  • Dây A/V 6 đầu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #15
  • Dây A/V 4 đầu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #16
  • Dây 2x3.5mm iCable MONSTER (2M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #17
  • Dây 3.5mm ra 2 bông sen iCable MONSTER (2M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #18
  • Dây 3.5mm Liton ra 2 bông sen Nakamichi tím (cửa hàng tự làm)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #19
  • Dây component GOLDSNAKE

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #20
  • Dây A/V LITON silver design

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #21
  • Dây HDMI SONY (2M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #22
  • Dây A/V MONSTER 1 ra 2

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #23
  • Dây HDMI Jin San Jiao

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #24
  • Dây HDMI đỏ (1.5M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #25
  • Dây optical xanh LITON

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #26
  • Dây VGA Xin Ye Yuan (1.5M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #27
  • Dây 2 đầu đực 3.5mm Jin San Jiao

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #28
  • Dây component Ri Chen

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #29
  • Dây nguồn PC zin xám, đen

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #30
  • Dây nguồn số 8

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #31
  • Dây nối dài nguồn cho PC

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #32
  • Dây nguồn PC chữ L Volex

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #33
  • Dây nguồn không zin Jiahong

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #34
  • Dây nguồn không đầu Heng Teng (1.8M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #35
  • Dây nguồn bông mai Longwell (1.8M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #36
  • Dây micro California C50J Hi-flex 5M

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #37
  • Dây HDMI ra VGA

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #38
  • Dây micro CARIES (4M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #39
  • Dây micro LITON (5M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #40
  • Dây micro tím jack canon

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #41
  • Dây loa xe hơi TOPPOINTMT (100M)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #42
  • Dây Italy Jin San Jiao 100M

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #43
  • Sách nhạc KARAOKE Arirang loại giấy thường

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #44
  • Sách nhạc KARAOKE Arirang loại giấy ép plastic bìa màu nâu

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #45
  • Sách nhạc KARAOKE Arirang loại giấy ép plastic bìa màu đen

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #46
  • Jack XLR viền xanh lò xo (đực)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #47
  • Jack XLR lò xo (đực)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #48
  • Jack XLR có khóa (đực)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #49
  • Jack XLR sọc xám (đực)

   Giá (VND): 0

   Số lượng:

   #50

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Bùi Ngọc Ánh

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   08 22443798
   0909331025
  

E-mail
cuahang136@ntom.vn

Trang Web
ntom.vn/ThaiTrung
ntom.vn/cuahang136