Tuấn Linh
NTOM Cửa Hàng 135
140/8 Lý Thường Kiệt, ward 7, Q.10
   
LOGIN

Sản phẩm của chúng tôi

  • CPU

   Price : 2380000

  • Bo mạch chủ

   Price : 820000

  • Bo mạch chủ

   Price : 1280000

  • Bo mạch chủ

   Price : 1150000

  • Bộ nhớ trong

   Price : 170000

  • Combo phím chuột

   Price : 290000

  • Combo phím chuột

   Price : 160000

  • Combo phím chuột

   Price : 260000

  • Chuột

   Price : 170000

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Lê Thị Tố Như

Map

<

Liên Hệ

Điện Thoại
   0903 979317
  
  

E-mail
cuahang135@ntom.vn
Tonhule35d@yahoo.com

Trang Web
ntom.vn/TuanLinh
ntom.vn/cuahang135