Karaoke Lữ

NTOM Cửa Hàng 114
114 Lý Nam Đế, p7, Q.11

Sản phẩm của chúng tôi

  • Subwoofer JBL PB12

   Price : 9500000

  • Subwoofer Velodyne VRP-12BV / VRP-1200

   Price : 8500000

  • Subwoofer Polk Audio PSW10

   Price : 6500000

  • Subwoofer Velodyne F-1500

   Price : 9500000

  • Subwoofer Bose Acoustimass 10 Series II

   Price : 2700000

  • Bose Acoustimass 3 Series IV

   Price : 3500000

  • Bose Acoustimass 5 Series III Speaker System

   Price : 6000000

  • Bose Acoustimass 7

   Price : 7000000

  • Subwoofer TruAudio

   Price : 6500000

  • Subwoofer Infinity Entra Sub Two

   Price : 8500000

  • Subwoofer Klipsch KW-100

   Price : 6500000

  • Subwoofer JBL SUB-160

   Price : 6500000

  • Subwoofer AR S10HO

   Price : 5500000

  • Subwoofer JBL PB10

   Price : 7500000

  • Subwoofer YAMAHA YST-SW1000

   Price : 13000000

  • Loa BOSE 314

   Price : 9500000

  • Loa Bose 201 Series IV

   Price : 3600000

  • Loa BOSE 2.2

   Price : 3200000

  • Bose 601 Series IV (màu vàng)

   Price : 16000000

  • BOSE 601 series II

   Price : 20500000

  • Bose Interaudio 2000

   Price : 3200000

  • Bose 301 Series III

   Price : 13500000

  • Loa Bose 301 AV

   Price : 13000000

  • Loa Bose 2.2 Series II

   Price : 3600000

  • Loa Bose 201 Series III

   Price : 3600000

  • Loa Bose 201 Series V

   Price : 3600000

  • Loa Bose 4.2

   Price : 5000000

  • Loa Bose 4.2 Series II

   Price : 14500000

  • Loa Bose 301 Series III a

   Price : 11000000

  • Loa Bose 301 Series IV

   Price : 9500000

  • Subwoofer JBL Venue Series SUB10

   Price : 5500000

  • Klipsch KSW-12

   Price : 8500000

  • Loa BMB CS-252V

   Price : 1000000

  • Loa Bose 301 Series II

   Price : 7500000

  • Loa Bose 6.2

   Price : 8500000

  • Subwoofer JBL Venue Series SUB12

   Price : 9000000

  • Loa Bose Interaudio 4000

   Price : 8000000

  • Subwoofer JBL Northridge E250P/230

   Price : 8500000

  • Loa Bose 301 Series V

   Price : 7000000

  • Loa Bose 301 Series IIa

   Price : 7000000

  • Subwoofer JBL ES250P

   Price : 8000000

  • Subwoofer JBL DIGITAL 10

   Price : 5500000

  • Loa BMB CS251V

   Price : 6800000

  • Amplifier California PRO-568E

   Price : 18500000

  • Amplifier California PRO-88S

   Price : 13000000

  • Amplifier Jarguar Suhyoung P-305C

   Price : 8000000

  • Amplifier Jarguar Suhyoung PA-506N

   Price : 9000000

  • Amplifier California Pro-468BII

   Price : 15000000

  • Amplifier JARGUAR SUHYOUNG PA-203III

   Price : 5800000

  • Amplifier California PRO-128B-II

   Price : 9500000

  • Amplifier California PRO-828R

   Price : 11000000

  • Amplifier BOSTON AUDIO PA-999II

   Price : 6000000

  • Power Amplifier Crown Com-Tech 800

   Price : 9000000

  • Power Amplifier Crown Macro-Tech 3600VZ

   Price : 29000000

  • Power Amplifier Crown 460 CSL

   Price : 6500000

  • Crown Macro-Tech 1200

   Price : 15500000

  • Crown 1400 CSL

   Price : 12500000

  • CROWN 800 CSL

   Price : 10000000

  • Crown Com-tech 200

   Price : 5500000

  • Crown Macro-Tech 2400

   Price : 18000000

  • Crown Com-Tech 400

   Price : 6500000

  • Crown Micro-Tech 600

   Price : 7500000

  • Crown Macro-Tech 1202

   Price : 15500000

  • karaoke ARIRANG DH-3600

   Price : 6000000

  • karaoke ARIRANG 3600 Deluxe

   Price : 3800000

  • Korea Microphone

   Price : 800000

  • Sennheiser evolution 600/800 Microphone

   Price : 2000000

  • Dây A/V

   Price : 300000

  • Dây loa

   Price : 350000

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Lê Văn Lữ

Map

Liên Hệ

Điện Thoại
   0909 587 800
  
  

E-mail
cuahang114@ntom.vn
levy89audio@gmail.com

Trang Web
ntom.vn/KaraokeLu
ntom.vn/cuahang114