Tài Television

Mã số cửa hàng 104
A04, A Nguyen Kim Building

Nhấp chuột vào hình này:
Để xem lại mặt hàng
và đặt món hàng

Sản phẩm của chúng tôi

  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 180,000

   Số lượng:

   #1
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 700,000

   Số lượng:

   #2
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 700,000

   Số lượng:

   #3
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #4
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #5
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 800,000

   Số lượng:

   #6
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #7
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 800,000

   Số lượng:

   #8
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 800,000

   Số lượng:

   #9
  • DVD-Mp4

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #10
  • Dây A/V Mỹ

   Giá (VND): 300,000

   Số lượng:

   #11
  • Dây A/V Hi End

   Giá (VND): 6,500,000

   Số lượng:

   #12
  • Dây A/V Oehlbach

   Giá (VND): 1,200,000

   Số lượng:

   #13
  • Dây nguồn trắng Zin

   Giá (VND): 25,000

   Số lượng:

   #14
  • Dây A/V Python

   Giá (VND): 100,000

   Số lượng:

   #15
  • Dây 2 đầu 3.5mm

   Giá (VND): 25,000

   Số lượng:

   #16
  • Dây A/V 6 bông sen

   Giá (VND): 20,000

   Số lượng:

   #17
  • Dây USB ra mini DVI 8m

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   #18
  • Dây nguồn số 8

   Giá (VND): 14,000

   Số lượng:

   #19
  • Dây DVI ra HDMI

   Giá (VND): 140,000

   Số lượng:

   #20
  • Dây optical nhật

   Giá (VND): 40,000

   Số lượng:

   #21
  • Sạc SamSung

   Giá (VND): 60,000

   Số lượng:

   #22
  • Sạc dự phòng năng lượng mặt trời

   Giá (VND): 450,000

   Số lượng:

   #23
  • Sạc dự phòng LCD12000mah

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #24
  • Adapter jack kim zin

   Giá (VND): 250,000

   Số lượng:

   #25
  • Dây HDMI ra VGA

   Giá (VND): 200,000

   Số lượng:

   #26
  • Dây Ipad ra HDMI

   Giá (VND): 180,000

   Số lượng:

   #27
  • Dây Samsung s1-s4 ra HDMI

   Giá (VND): 180,000

   Số lượng:

   #28
  • Dây HDMI-G 1m

   Giá (VND): 250,000

   Số lượng:

   #29
  • Dây 1 ra 2 bông sen

   Giá (VND): 350,000

   Số lượng:

   #31
  • Dây A/v 10 đầu zin hàng mỹ

   Giá (VND): 15,000

   Số lượng:

   #32
  • Dây 3.5mm ra 3 bông sen

   Giá (VND): 150,000

   Số lượng:

   #33
  • Dây nguồn 3 chấu xi vàng

   Giá (VND): 20,000

   Số lượng:

   #34
  • Dây loa 40 tim 100m

   Giá (VND): 25,000

   Số lượng:

   #35
  • Dây loa 60 tim 100m

   Giá (VND): 300,000

   Số lượng:

   #36
  • Dây loa 80 tim 100m

   Giá (VND): 400,000

   Số lượng:

   #37
  • Dây loa 120 tim 100m

   Giá (VND): 500,000

   Số lượng:

   #38
  • Dây loa 160 tim 100m

   Giá (VND): 700,000

   Số lượng:

   #39
  • Dây loa 200 tim 100m

   Giá (VND): 800,000

   Số lượng:

   #40
  • Dây loa 300 tim 100m

   Giá (VND): 900,000

   Số lượng:

   #41
  • Dây A/V 6 đầu 1.8m zin

   Giá (VND): 1,300,000

   Số lượng:

   #42

Hình của cửa hàng chúng tôi

Nhân viên

Đoàn Thị Kiều Diễm

Bản đồ

Liên Hệ

Điện Thoại
   0983209053
   0983986818
  

E-mail
cuahang104@ntom.vn

Trang Web
ntom.vn/TaiTV
ntom.vn/cuahang104