Cách thức NTOM hoạt động

Đối với Khách hàng

- Tìm theoTên sản phẩm
- Tìm theo Danh mục
- Click vào quảng cáo
- Tìm theo Mã số của sản phẩm
-Tìm theo hướng dẫn

- Kiểm tra chi tiết
- Thêm vào giỏ hàng
- Tìm kiếm sản phẩm tiếp theo...
- Xem giỏ hàng
- Thêm sản phẩm khác nếu muốn
- Kiểm tra giỏ hàng
- Lưu giỏ hàng
Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

- Đăng ký
- Thanh toán
- Chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ mà bạn đã đưa
- Thanh toán trực tuyến, hoặc Thanh toán bằng tiền mặt tại nơi nhận hàng

Đối với Cửa hàng

Tham gia NTOM

- Các Cửa hàng đăng ký để tham gia NTOM
- Chọn Mã số đại diện của cửa hàng
- Chúng tôi sẽ đến trực tiếp Cửa hàng để chụp hình và lấy thông tin về sản phẩm
- Chọn một mẫu website có sẵn của chúng tôi cho cửa hàng của bạn
- Nhận email của cửa hàng do chúng tôi cung cấp
- Nhân viên Kho hàng (Inventory Specialist) sẽ đến Cửa hàng để ghi nhận thông tin về sản phẩm, số lượng hàng hóa
- Các mặt hàng sẽ được nhân viên đưa lên hệ thống của chúng tôi
- Cửa hàng sẽ trả phí tham gia hàng tháng

Xử lý Đơn hàng

- Một số người ở Hà Nội có thể đặt hàng online
- Dữ liệu sản phẩm sẽ được lấy từ cửa hàng bạn
- NTOM sẽ gởi tin nhắn và email để thông báo có đơn đặt hàng
- Cửa hàng sẽ đặt sản phẩm vào từng bao nhỏ có dán nhán NTOM và cho vào gói hàng lớn chung cho đợt hàng đó
- Trong ngày, Cửa hàng có thể sẽ nhận được thêm nhiều đơn hàng. Khi đó, bạn sẽ bỏ thêm những bao hàng nhỏ vào trong gói hàng chung cho đợt hàng đó
- Vào 12 giờ trưa và/hoặc 5 giờ chiều sẽ có nhân viên tới cửa hàng để lấy gói hàng chung cho đợt hàng ngày hôm đó
- NTOM sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới giao hàng
- NTOM sẽ chuyển khoản giá trị những sản phẩm đã nhận vào tài khoản ngân hàng của Cửa hàng