Liên hệ:

email: info@NTOM.vn

Địa chỉ:
Trung tâm chế biến NTOM
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
Hãy gọi cho trung tâm xử lý NTOM (+84) 0906 643 695