Đăng ký làm cửa hàng thành viên của NTOM

Chú ý: Mục màu đỏ phải được điền vào

Thông Tin Đăng Nhập
Chọn một ID đăng nhập:
(6-15 chữ: [A-Z],[a-z],[0-9],_ OK)
Chọn một mật khẩu:
(8-25 chữ: phải chứa đựng[A-Z]+[a-z]+[0-9])
Nhập lại mật khẩu:
Chọn một mã số đại diện cho cửa hàng từ 100 đến 999:

Và bây giờ là một số thông tin cơ bản về cửa hàng tại chợ Nhật Tảo ...

Tên và thông tin liên lạc của Cửa hàng bạn ...:
Tên đầy đủ của Cửa hàng của bạn:
Một tên ngắn cho Cửa hàng của bạn
(không có dấu cách) để sử dụng cho
thư điện tử và một địa chỉ web:

(ví dụ BinhLamAudio, để làm cho BinhLamAudio@ NTOM.com, và www.NTOM.com/BinhLamAudio)
Địa chỉ Cửa hàng của bạn, bao gồm cả quận (không bao gồm thành phố):
Số điện thoại chính
để xử lý các đơn đặt hàng:
Số điện thoại thay thế
để xử lý các đơn đặt hàng:
Nếu cửa hàng của bạn đã có một địa chỉ email , xin vui lòng nhập vào đây:
Nếu cửa hàng của bạn đã có một website, xin vui lòng nhập vào đây:

Nhân viên của cửa hàng bạn:
Tên đầy đủ của chủ sở hữu hoặc người đại diện cửa hàng
Một nhân viên quan trọng làm việc trong cửa hàng

 

Các sản phẩm bạn bán:
Danh mục sản phẩm chính
Bộ phận điện tử Máy Tính Âm Thanh/Video An Ninh
Ánh sáng Nhiếp Ảnh Dụng cụ Khác

Các sản phẩm chính bạn bán là gì?Tọa độ:
Map X
Map Y
Map Number Location (T,R,B,L,H[tr],I[br],J[bl],K[tl])

       
LƯU Ý: Để thêm hình ảnh và thông tin chi tiết vào Hồ sơ Cửa hàng, vui lòng nhấn vào nút Chỉnh sửa Hồ sơ phía trên top menu của trang chủ..